Vastuullisuus     

Green Start ja vastuullisuus                                           

Green Start on matkailualan yrityksille suunnattu vastuullisen matkailun kehittämistyökalu. Yrityksellämme on käytössä Green Start -sertifikaatti, joka tarkoittaa sitä, että olemme laatineet käytännönläheisen toimintasuunnitelman ympäristöasioiden ja vastuullisuuden edistämiseksi yhdessä toimintaympäristön ja asiakkaiden kanssa. Green Startin on luonut Metsähallitus ja Haaga-Perho yhdessä matkailuyritysten kanssa.

Vastuullisuus toiminnassamme perustuu jo lähtökohtaisesti arvoihimme, joita ovat mm. perinteiden, historian, paikallisen kulttuurin ja luonnon kunnioittaminen sekä hyvä ja reilu yhteistyö muiden yhteistyökumppaneidemme kanssa.  Toiminnassamme vastuullisuus näkyy mm:

 • käytämme lähellä tuotettuja raaka-aineita sekä lähialueella toimivia yhteisöjä ja yrityksiä yhteistyökumppaneina ja suosimme paikallisen työvoiman turvin tuotettuja palveluja ja tuotteita
 • huolehdimme kulttuuriperinnöstä ja kunnioitamme paikallista ja suomalaista kulttuurihistoriaa ja kansanperinnettä sekä tuomme näitä asioita esille retkillämme, kahvila Kaikussa Ruokolahden ulkomuseoalueella ja eri tapahtumissamme
 • kerromme retkillämme joka-miehen-oikeuksista ja myös –velvollisuuksista ja huolehdimme siitä, että retkillä roskat siivotaan pois ja lajitellaan oikealla tavalla
 • liikumme retkillämme luontoa kunnioittaen, sitä säästäen ja mm. eläinten pesimärauha huomioiden; emme esimerkiksi käytä metsäretkillä ns. motorisoituja välineitä, vaan liikumme pääsääntöisesti ”ihmisvoimin”;  jalkaisin tai esimerkiksi soutuveneillä, kanooteilla tai vaikkapa potkukelkoilla
 • tuomme luontoretkillämme ja luontotapahtumissamme esille luonnon monimuotoisuutta ja kerromme paikallisen luonnon erityispiirteissä
 • pyrimme asiakaspalvelutilanteissa antamaan mahdollisimman laajasti tietoa alueestamme sekä alueella olevista luonto-, kulttuuri- ja retkeilymahdollisuuksista
 • tuotteiden hankinnassa kiinnitämme huomiota tuotteiden pitkäikäisyyteen, käyttökestävyyteen ja ekologisuuteen (retkeilytarvikkeet, ym.)
 • Kahvila Kaikussa pidämme myynnissä myös paikallisten tuottajien ja yrittäjien tuotteita, jotka on valmistettu kestävän kehityksen periaatteilla ja luonnonmukaisesti
 • lajittelemme ja kierrätämme jätteemme
 • vaalimme paikallista ja karjalaista ruokakulttuuria, tuomme sitä esille mm. ohjelmapalveluissamme ja pidämme ruokahävikin mahdollisimman pienenä
 • huolehdimme työntekijöidemme ja asiakkaidemme turvallisuudesta ja päivitämme säännöllisesti mm. ohjelmapalveluja koskevat turvallisuusasiakirjat
 • olemme reiluja yhteistyökumppaneita ja teemme sen, mitä on luvattu ja luvatussa aikataulussa